2012 Kristal Elma ‘’En İyi Reklam Yapımı’’ Türk Telekom Telefon Kütüphanesi Projesi


  Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Labaratuarları (GETEM), Türk Telekom ile yaptığı iş birliğiyle Türkiye’nin ilk telefon kütüphanesi projesini hayata geçirdiler. Telefon kütüphanesi projesiyle birlikte bugün sayısı 250 ye yakın sesli kitap 0 800 219 9191 numaralı telefon üzerinden görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Böylelikle GETEM üyelerine yüzlerce kitabı ücretsiz ve kesintisiz olarak dinleme imkanı sağlamıştır.

   Türk Telekom’un bu telefon kütüphanesi projesi reklam olarak karşımıza, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza adlı eserinden alınan bir sahne ile çıkmaktadır. Reklam filminde Raskolnikov’un görme engelli vatandaşımızla olan etkileşimi, telefon kütüphanesi projesinin ana fikrinin gözler önüne sermektedir. Telefon kütüphanesi projesi ile görme engelli vatandaşlarımıza kitabı hem kesintisiz dinleme hem de düşünce olarak yaşama imkanı sağlanmıştır. Projenin sloganı olan ‘’Türkiye’ye Değer’’ başlığıyla görme engelli vatandaşlarımıza olan sağlam duruşunu desteklemiştir.

Türk Telekom, ‘’Telefon Kütüphanesi Projesi’’ ve bu projenin reklam filmi Kristal Elma Türkiye Reklam Ödüllerine taşıdı. 24.Kristal Elma Ödül töreninde 4’ü kristal elma olmak üzere 5 ödül kazanmasını sağladı. ‘’En İyi Reklam Yapımı’’, ‘’Kurumsal İmaj’’, ‘’Toplumsal Sorumluluk’’ gibi alanlarda Kristal Elma ödülünü alarak Türk Telekom ve GETEM iş birliğinin başarısını ortaya koymuş oldu.

GÖKHAN KULOĞLU

Reklamlar

Yeni Medya Ortamları ve Etkileşim


YENİ MEDYA ORTAMLARI VE ETKİLEŞİM

MEDYA TÜRLERİ

Geleneksel Medya: Gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi heterojen kitleye sahip olan bu kanallar reklam için tercih edilir. Geleneksel medya araçları reklam için avantajları nedeniyle seçilirler. Bunlar:

-Geniş kitleye ucuza ulaşmak

-Her aracını kendini takip eden özel bir kitleye sahip olması

-Bu araçların kitlelerde saygınlık oluşturması

Geleneksel Olmayan Medya: Bu bölümde tek yönlü işleyen iletişim araçları kullanılmaktadır. Örneğin tüketicilere dağıtılan el ilanları bu alana girmektedir. Benzer şekilde internet reklamcılığı da buna örnektir. Bazen satış için hazırlanan promosyonlar, tanıtım amacıyla hazırlanan dergilerde bu alana girmektedir. İçlerinde en sık kullanılanı da havaalanında kullanılan televizyonlardır.

Özelleştirilmiş Medya: Kayak, finans, fotoğrafçılık ya da antika… Hedef kitlenin ilgi alanına göre düzenlenmiş dergiler bu alana örnektir. Bu dergiler insanların hem ilgi alanına göre bilgiler, hem de kendilerine sunulan hizmetleri içerirler. Bu nedenle özel bir kitleye sahiptirler.

Basılı Medya Türleri: Gazeteler, dergiler, afişler, sarı sayfalar, posta

Elektronik Medya Türleri: Televizyon, radyo, internet

Medyada planlamanın üç ana hattı:

-Hedef kitle ile reklam mesajını buluşturacak şekilde kullanmak

-İleti için medyadan yer ve zaman satın almak

-Satın aldığımız yer ve zamanı reklamı verecek kuruma ya da kişiye satmak

REKLAM MECRALARI

Reklam mesajlarını iletecek kanallar 4 ana grupta toplanır. Bunlar:

1.Radyo ve televizyon gibi göze kulağa hitap eden araçlar

2.Gazete ve dergi gibi yazılı basın araçları

3.Posta reklam araçları

4.Afiş ve panolar

Televizyon: Hem görüntünün hem de sesin birlikte olması, televizyonu diğer mecralardan ayrı kılmaktadır. Aynı zamanda ürünlerin tanıtılmasında etkin olmaya yol açmıştır. Aynı zamanda stabil bir teknoloji olmayıp sürekli gelişen teknolojisi açısından daha çok olanak sunmaktadır. Geniş kitlelere ulaştığı için CPM’ nin düşük olmasına neden olur. Buna karşılık televizyonda reklam yapma ücretleri yüksek olduğu için fazla masrafa neden olur. Reklamların istenildiği zaman izlenme imkânı olmaması, dikkat edilmediği zaman kaçırılması ve çok fazla tercih edildiği için yer bulma sıkıntılarının olması dezavantajlarıdır. Televizyona ait özellikler:

-Bütün evlerde ve çalışma yerlerinde olması

-Büyük ve kalabalık bir izleyici kitlesine sahip olması

-Görüntü, ses ve hareketin imkanları

-Müdahalecidir

-Günün değişik saatlerinde değişik hedef kitlelere ulaşması avantajdır.

-Pahalıdır

-Kitle iletişimi israfına yol açabilir.

-Reklam yaratım maliyetleri pahalıdır.

Radyo: Oldukça mobil ve ucuz bir kanaldır. Çok özel hedef kitlelere ulaşmak mümkündür.(sadık dinleyiciler sayesinde) Radyo düşük maliyeti ile uygun bir kanaldır. Ayrıca radyo mobil olarak sürücülere de ulaşma açısından etkin bir metottur. Herhangi gibi bir işi yaparken de dinlemek mümkündür. Buna karşılık televizyon gibi radyo mesajlarını kaçırmakta mümkündür. Sadece sesten ibaret olması bazen dezavantaj sağlamaktadır. Reklama uygun program formatına sahip olması avantajdır. Radyoya ait özellikler:

-Mobil olması

-Kanal sayısının fazla olması

-Tematiktir

-Ölçümü zordur

-Reklama uygun formata sahiptir

-Yarışma ve anında yayına bağlanabilme imkanı vardır

-Sadık dinleyici kitlesine sahiptir

-Arka plan iletişim aracıdır

-Sadece sesten ibarettir.

Gazete: Ucuz yayın mecrası olup geniş okuyucu kitlesine sahiptirler. Reklamcılıkta tercih edilmesinin sebebi güvenirliğidir. Okuyucular gazeteleri en aktüel araç olarak gördüğü için bu yüzden yeni ürün çıktığı zaman reklamları gazetelere verilir. Bunun dışında gazeteler bölgesel yayın yapabilme imkanına sahiptir. Aynı zamanda etnik gruplara da ulaşabilirler. Reklamlar için yüksek kaliteli basım yapmaları ve reklamı kesip saklayabilme imkanı sağlamaları avantajdır. Buna karşılık ömürleri sınırlıdır. Genel bir hedef kitleye sahip olduğu için reklamın direk hedef kitlesi dışına da ulaşmasına neden olur. Bu durum ise dezavantajıdır. Günlük oldukları için arşivlenme sorunları vardır. Aynı zamanda hava muhalefetlerinden, taşımada su alma durumunda akma gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Reklamların belli sayfalarda toplanması okuyucunun ilgisini çoğunlukla çekmemektedir. Gazetelerin özellikleri:

-Günlüktür

-Haftalıkta olabilir

-İlan gazeteleri vardır, bunlar ücretsiz dağıtılır

-Tematiktir

-Ulusal ve kentsel olabilir

-Hızlı erişime sahiptir

-Olay ve promosyon duyurusu için gereklidir

-Hedef kitlesi geniş ve karışıktır

-Renkli baskılarda sorun yaşanabilir

-Boğucu reklam sayfaları vardır

-Sadece görseldir

-Okunma süresi kısadır.

Dergi: Çok özel hedef kitlelere ulaşabilirler. Ömürleri gazetelere göre çok daha uzundur. Elden ele dolaştırılmaları nedeniyle okuyucu sayıları artar. Arşivlenmeleri kolaydır. Ambalajlı oldukları için taşıma veya hava muhalefetlerinden etkilenmezler. Basım kalitesi sebebiyle görsel olarak gazetelere göre daha çok tercih edilirler. Dezavantajları ise reklam alma süresinin basım tarihinden çok önce oluşu, gazeteler gibi aktüel olmayışları sebebiyle okuyucu sayısı zaman içinde yavaş yavaş artar. Dergiye ait özellikler:

-Tirajı azdır.

-Tematiktir.

-Sadık kitleye sahiptir.

-Haftalık, aylık olabilir.

-Hedef kitle seçiminde kolaylık yaşanır.

-Dağıtım yerlerinin ölçülmesi kolaydır.

-Uzun okunma süresine sahiptir.

-Uzun erişim süresine sahiptir.

Açık Hava: Panolar, duvar kağıtları, posterler, otobüs ve minibüs giydirmeler, otobüs duraklarını giydirmeler v.b. uygulamalardır. Açık hava mecrasının özellikleri:

-Görseldir.

-Sabit ulaşım noktaları vardır.

-Haftalık olabilir.

-Sık erişime sahiptir.

-Kentsel farklılar gösterebilir.

-İletimde yüksek etkiye sahiptir.

-Arka plan aracıdır.

-Az kısa özlü mesaja dayanır.

Elektronik Açık Hava: Özellikleri:

-Görüntü zenginliği

-Süreklilik

-Canlılık

-Hareketlilik

-Sabitlik

-Kısa öz mesaj

-Marka duyurumu

İnternet: İnternetin çifte pazarlama yönü vardır. Hem pazarlama yaparken hem de geri dönüş alması nedeniyle etkilidir. En etkili iletişim aracı e-mail ve sosyal medyadır. Özellikleri:

-İzleyici sayısı azdır.

-Yüksek gelir grubuna hitap eder.

-Tematiktir.

-Geri dönüş alınır

-Satış olanağı fazladır

-Süreklilik ve arşivleme vardır

TELEVİZYON REKLAMCILIĞINDA KULLANILAN FORMATLAR

Mizahi Anlatım: Reklamı ilgi çekici yapabilmek ve canlı kılabilmek adına yapılan anlatım biçimidir. Mizahi öğeler kullanarak hedef kitlenin reklama ilgili olmasını sağlamaya çalışırken komik durumu düşmek gibi bir riskte vardır. Birde mizahi anlatım ürünün ya da markanın önüne geçebilir.

Abartılı Anlatım: Hedef kitlenin ilgisini çekmek üzere sesin, görüntünün, mesajın abartılmasına dayanan anlatım biçimidir. Markanın ve reklamın hatırlanabilir olmasını sağlamak amaçlı abartı unsuru kullanılır.

Gösterim (Demonstration): Hedef kitleyle birlikle kurulabilecek en iyi iletişim şekillerinden biridir. Aynı zamanda televizyon içinde en uygun anlatım formatıdır. Ürünün neler yapabileceği hedef kitleye gösterilir. Bunu yaparken açıklamadan ve diğer ürünlerden karşılaştırmadan yararlanılır. Böylece ürünün üstünlüğünü vurgulamak amaçlanır. Gösterim 4 farklı biçimde uygulanabilir:

1.Açıklayıcı Gösterim: Ürünün işlevini, ne işe yaradığını tüketiciye anlatamaya çalışan gösterimdir.

2.Yanyana ya da Kıyaslama Gösterim: Ürünü diğer ürünlerle karşılaştırarak daha üstün olduğunu kanıtlamak amaçlıdır.

3.Öncesi ve Sonrası: Tüketicinin ürünü kullanmadan önceki hali ve kullandıktan sonraki hali sırasıyla gösterilir.

4.Dayanıklılık Testi: Ürünün sağlamlığı zorluklar karşısında dayanıklılığı gösterilmeye çalışılır.

Tanıklık: Ürünü daha önce kullanmış birinin tanıklığına başvurulur ve görüşleri hedef kitle ile paylaşılır. Tanıklığın içinde bir onaylama unsuru bulunur. Bu da herkes tarafından tanınan saygın birinin ya da kurumun onayına dayalı anlatım biçimidir.

Sunucu ya da Seslendirenin Kullandığı Format: Kişinin kamera karşısında mesajı tek başına iletmesini içerir. Güçlü ve etkin konuşma tarzı son derece önemlidir.

Yalnız Ürün: Tamamen ürün üzerine odaklanılır ve ürün bir yıldız gibi gösterilir.

Gerçek Görüntüye ve Belgelere Dayanan Format: Gerçek olaylar ürünle ilişkilendirilerek verilir.

Fantezi: Bu format duygusal yaklaşım açısından önemlidir. Çizgi karakterler, hayvanlar, kuklalar ürünün merkezinde yer alırlar.

Müzikal: Mesaj ile müziğin dansların birleşiminden oluşur. Ürünü ve ya kurumu anlatan mesajın müziklerle bezenerek ‘’cıngıl’’ oluşturulmuş şekilde kareografi şeklinde sunumudur.

Kısa Kısa Görüntülerle Anlatım: İletiler kısa görüntülerle sunulur. Amaç hedef kitleye olduğundan fazla kısa görüntü sunarak dikkat çekmektir.

Öyküsel Anlatım Formatı: Küçük sinema filmini andıran ve belli bir öyküye dayanarak ürünü tanıtan reklamları içerir. Amaç hedef kitlenin dikkatini öyküye yoğunlaştırarak ürünü zihinlere sokmaktır.

Dizi Öykülü Anlatım: Reklam kampanyaların televizyon dizileri gibi bölüm bölüm yapılmasına ve hedef kitlede merak uyandırma amacına dayanmaktadır.

 

 

NTVMSNBC SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI


NTVMSNBC SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI ÜZERİNE 

15 Mayıs 2000 de MSNBC ortaklığı ile haber portalı olarak yayın hayatına başlayan NTVMSNBC en önemli amaçları arasında güncelliği yer vermektedir. Bu güncelliği ekonomi, spor, siyaset, sağlık, kültür ve sanat, dünyadan haberlerle yansıtmayı amaçlamıştır. Sosyal medyayı etkin biçimde kullanan NTVMSNBC bir kanalla değil birden çok kanalla iletişim sağlamayı amaçlamıştır. Yeni sosyal medya ağlarını, internet sitesini aktif ve güncel biçimde kullanmaya özen göstermiştir. Günlük hayatta insanların yoğunluğunu dikkat alarak onların habere ulaşması için birçok yola başvurmuştur. Bu yolların için hiç kuşkusuz en önemlileri uygulamalardır. Android telefon uygulamaları, bilgisayarlara özel uygulamalar, ipad uygulamaları gibi uygulamaları da etkin biçimde kullanmaya özen göstermiştir. Sosyal medyayı kullanırken de özellikle en dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de şu ki; belli bir hedef kitle çizmemiştir. Ulaşabildiği kadar geniş kitleye ulaşmayı amaçlamıştır. İnternet sitesine baktığınız zaman diğer yan kuruluşlarını da (Ntv, Cnbc-e, Star Tv, Ntv Radyo) yer vererek onların hedef kitlelerinden de yararlanmayı amaçlamıştır.

  Küreselleşen dünya görüşüyle birlikte haber kaynaklarını sadece belli bir bölgeden ya da kaynaktan elde etmek yerine küresel yani bütün dünyaya hitap eden kaynaklardan yararlanarak elde etmeyi amaçlamıştır. Böylelikle küreselleşen medya da önemli bir hususa uygunluğunu göstermiştir. Kurumun özellikle reklam hususunda dikkatli olması ayrıca incelenmesi gereken bir husustur. İnternet sitesinde özellikle reklam alım şartlarını, reklam verenlerini, reklam için gereken hususları belirtmiştir. Yine küreselleşen medya bağlamında baktığımızda internet sitesini hem Türkçe olarak hem de İngilizce olarak yayınlayarak bu konuda ki hassas tutumunu sürdürmüştür. Sosyal medyayı kullanırken geri dönüş almaya özen göstermiştir. Facebook, Twitter, Friendfeed, Google+, Linkedin kanallarını kullanarak bu konuda ki hassasiyetini vurgulamıştır. Bu kanalları kullanırken veri girişlerini güncel ve sürekli tutmaya çalışmıştır. Yine internet sitesinde okuyucuların görüşlerini alma amaçlı bölümlere yer vererek okuyucu kitlenin de fikirlerini almaya ve bunlara göre politika izlemeye çalışmıştır. Zaman zaman anketlere yer vererek nabız yoklama yapmıştır. Sosyal medyadaki geri dönüş alma adına olan birçok kanalı kullanmaya çalışmıştır. Bunların içinde insan kaynakları bölümü altında iş başvurusu, staj gibi bölümlere yer vermiştir.

  İletişim bilgilerini paylaşarak topluma açık ve ulaşılabilir olmayı amaçlamıştır. Paylaşımını yaptığı haber, video, resim gibi unsurları arşivlemiştir. Kurum olarak özellikle yenilikçi ve sürekli dünyayı takip eden araştıran kimlik oluşturmaya çalışmıştır. Eksik yanlarına bakacak olursak da sosyal medya kanallarının hepsini aynı aktiflikte kullanamaması göze çarpmaktadır. Geri bildirim almak önemli olduğu kadar bunu dengeli sağlamakta önemlidir. O yüzden sosyal medya kanallarının bazılarında yapılanmaya ihtiyacı vardır.

  Günümüzün küresel dünyasında, NTVMSNBC haber yayıncılığı açısında önemli yer tutmaktadır. Bunu yan kurumları olsun, dış ülke basınlarıyla bağlantılarıyla olsun sağlamaktadır. Bunu yaparken de güncel ve yenilikçi haberlere önem vermiştir. Haberliğin doğası gereği güncellik ve yenilikçilik, etkileyicilik önemli yer tutmaktadır. NTVMSNBC de sosyal medyayı da etkin kullanarak bunu yansıtmayı büyük oranda başarmıştır. 

(Araştırmaya ilişkin soru ve cevapların bulunduğu excel dosyası aşağıdaki bağlantıda mevcuttur.)

Ntvmsnbc Sosyal Medya Araştırması

Gökhan Kuloğlu

Turkish Airlines Turkey Socialbakers Araştırması


TURKISH AİRLİNES TURKEY SOCIALBAKERS ARAŞTIRMA BİLGİLERİ

 Sürekli Bilgi Girişi Olmakta mıdır? (Güncel mi?)

Günlük olarak üç veya iki veri girişi olmaktadır.

 Beğenen Sayısı

370 771 kişidir.

 Konuşan Sayısı

32 884 kişidir.

 Advergaming Tarzında Oyun Barındırmakta mı?

-‘’Mil’im Mil’im Kazan’’ adı altında oyunu bulunmaktadır.

Açılış Sayfası Nedir? (Duvar, Reklam vb.)

Facebook duvar sayfası ile açılmaktadır.

 Şirket Tarafından Yapılan En Son Girişin Yorum Sayısı Kaçtır?

5 yorum yapılmıştır.

 Şirkete Ait Kurumsal Bilgiler Barındırmakta mı?

Bilgiler sayfasında şirket hakkında bilgiler verilmiştir.

Şirketin Diğer İletişim Bilgilerine Erişim Sunulmakta mı?

http://www.turkishairlines.com/ 444-0-849 şeklinde irtibat bilgileri sunulmuştur.

 Anket Uygulaması var mı?

Çok sorulu anket yerine sorular soru soru şeklinde anketler yapılmaktadır.

 Yapılan Anketlerle İlgili Bilgilendirme var mı?

Ana sayfada sonuçlarla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

 Şirket Etkinlikleri Duyurulmakta mı?

Şirket etkinlikleri fotoğraf ve yazılarla duyurulmaktadır.

  Reklam Anlamında Link Barındırıyor mu?

Bursaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Caroline Wozniacki, Kobe Bryant, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Manchester United, Euroleague Basketball Official Group, FC Barcelona, FIBA, AnadoluJet şirketlerinin linklerini barındırmaktadır.

  Araştırma Üzerine Görüşler  

Turkish Airlines’ın facebook verilerine baktığımız zaman hedef kitlesini global alarak sayfa düzenlemesi yapmıştır. Özellikle yurt dışı seyahatlerinden videolar ve resimler paylaşmıştır. Yine baktığımız zaman her gün veri girişi yaparak sayfasını aktif tutmaya çalışmıştır. Sayfasına uygulamalar ekleyerek sayfayı sıradanlıktan çıkarmayı amaçlamış ve aynı zaman kendi kampanyası olan mil kazanma düşüncesini oyuna yansıtmıştır.

  Yine baktığımızda sayfasında sponsoru olduğu kurumların reklamlarına, içeriklerine yer vererek o kurumların destekçilerinden de destek almayı amaçlamıştır. Değişen vizyonunu sayfaya yansıtmaya amaçlamış, genellikle de yenilikçi yanını vurgulamaya çalışmıştır. Zaman tüneli uygulamasını kullanarak kuruluştan bugüne kurumun yaşadığı süreçleri yansıtmaya çalışmıştır.Böylelikle  kurum hakkında takipçilerin bilgi sahibi olmasını sağlamıştır. 

  Facebook sayfasını hem küresel dil olma özelliği taşıyan İngilizce olarak hemde Türkçe olarak takipçilerine sunmuştur. Böylelikle hedef kitle ayrımına gitmeden her iki hedef kitleye de bilgi ve paylaşımlarını sunmuştur. Bu davranışı da global şirket olma özelliğini açıkça yansıtmaktadır. 

  Zaman zaman uyguladığı kısa sorulu anketlerle de müşterilerinin memnuniyetini istekleri ve kampanyalar görüşleri hakkında geri dönüş almayı amaçlamıştır. Bir kurum olarak facebookta  feedback almayı anketler, yaptığı kampanyalara katılımlarla elde etmeyi amaçlamıştır.

  Günümüzde genel olarak baktığımızda küresel bir şirketin içermesi gereken birçok özelliği taşımaya çalışmaktadır. Bu nedenle sosyal medya alanını gelecek günlerde daha etkin kullanacağına eminim.

 Gökhan Kuloğlu